Chuyên mục: Quyền Pháp

Khẩu quyết Viên Phương Quyền

Người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập luyện bài Viên Phương Quyền này ở cấp Hoàng đai đệ nhất cấp (đai vàng 1 vạch đỏ). Trải qua 6 tháng tập luyện ở cấp Lam đai đệ tam cấp và 2 năm tập luyện tiếp tục ở cấp Hoàng đai, người môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo tiến đến một đẳng cấp mới vớidanh xưng Huấn luyện viên.

Chuyên mục: Quyền Pháp

Khẩu quyết Song Dao Pháp

Song Dao Pháp là Bài Quyền có vũ khí (dao găm ngắn) đầu tiên mà người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập luyện ở cấp Hoàng đai. Bằng những động tác uyển chuyển, linh hoạt và nhanh nhẹn, Song Dao Pháp được xem là một trong những Bài Quyền đặc trưng của môn võ Vovinam Việt Võ Đạo bên cạnh Việt Võ Đạo Quyền, Thập Thế Bát Thức Quyền...

Chuyên mục: Song Luyện

Song Luyện 1

Song Luyện 1 là bài song luyện (2 người cùng tập) đầu tiên của người học võ Vovinam Việt Võ Đạo. Bài được xây dựng dựa trên các thế tấn công và phản đòn căn bản như đấm, chém, đá, gối, khóa gỡ, xô ẩn và kết thúc bằng Đòn Chân Tấn Công số 1.

Chuyên mục: Nội công - Khí công

Tìm hiểu tổng quát về ngoại công - nội công - khí công - thần công

Thân và tâm con người là cả một thế giới tập trung lại (tiểu vũ trụ). Thân và Tâm là một. Tách bạch ra để dể hình dung mà hiểu rõ. Ngoài Thân không Tâm. Nếu không rõ Tâm cũng chẳng có Thân. Thế nên, con người muốn tự đào luyện lấy mình một cách toàn thiện toàn mỹ cần phải tự đào luyện cả Thân, Tâm cùng một lúc.

Chuyên mục: Nội công - Khí công

Khí Công

Sự sống bao gồm hoạt động và nghỉ ngơi. Các xúc động tâm lý, những căng thẳng thần kinh sẽ gây sự cản trở hoạt động và nghỉ ngơi. Không phát huy được khả năng, thiếu bền bỉ dẻo dai, không sáng suốt nhận định đều do những căng thẳng, những xúc động gây ra. Hoạt động như vậy khó đạt được hiệu quả.

Chuyên mục: Nội công - Khí công

Khái Lược về Khí Công

Lời Giới Thiệu: Giáo sư Ngô Gia Hy là vị thầy trong ngành Y học Việt Nam. Hơn nữa thế kỷ qua, ngoài việc giảng dạy tại Đại Học Y Khoa, giáo sư còn nghiên cứu, biên soạn nhiều tác phẩm giá trị thuộc ngành Y, ngành Khoa Học Xã Hội và Khí Công Dưỡng Sinh Trị Liệu. Cho tới nay, giáo sư đã biên soạn 140 đề tài nghiên cứu khoa học, văn hóa và đỡ đầu cho hơn 90 luận án bác sĩ và luận án chuyên khoa. Trong thập niên gần đây, giáo sư Ngô Gia Hy đã dành nhiều thời giờ nghiên cứu, thực tập các trường phái Khí Công, dùng kiến thức khoa học lý giải và bổ sung các phương pháp luyện khí.