Khẩu quyết Nhập Môn Quyền

Nhập Môn QuyềnBài Quyền đầu tiên người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập. Nhập môn quyền giúp người học võ Vovinam Việt Võ Đạo rèn luyện các thế tấn như: Đinh tấn, trung bình tấn, tam giác tấn, hồi tấn,…

các đòn căn bản như: các lối chém cạnh tay, các lối đấm, các lối gạt, các lối chỏ, các lối đá… Nhập Môn Quyền được chia làm 2 phần. Phần đầu được môn sinh cấp Tự Vệ Nhập Môn (đai màu áo) tập, Phần sau được môn sinh ở cấp Lam đai tập để hoàn chỉnh toàn bài.

Khẩu quyết Nhập Môn Quyền như sau:

Nhập Môn Quyền

Cương mãnh nhập môn quyền
Tả cước – Hữu thủ tiên
Tiền khởi cương đao trảm
Kế đả ngũ lôi quyền
Phất thủ luân di giải
Phương chẩu tung hoành liên
Bát cước oanh thiên địa
Ðình bộ nhập môn quyền.