Chuyên mục: Đòn chân

Đòn Chân Tấn Công số 18

Đòn Chân Tấn Công số 18 của Vovinam Việt Võ Đạo được sử dụng khi đối phương đứng đối mặt với võ sinh. Khi đối phương đấm thẳng tay phải, võ sinh nhanh chóng lách người sang trái theo tư thế tam giác tấn trái, tay phải vòng từ trên xuống tóm và giữ chặt tay phải của đối phương.

Chuyên mục: Đòn chân

Đòn Chân Tấn Công số 17

Đòn Chân Tấn Công số 17 của Vovinam Việt Võ Đạo được sử dụng khi đối phương đứng đối mặt với võ sinh. Khi đối phương đấm thẳng tay phải, võ sinh nhanh chóng lách người sang trái theo tư thế tam giác tấn trái, tay phải vòng từ trên xuống tóm và giữ chặt tay phải của đối phương.

Chuyên mục: Đòn chân

Đòn Chân Tấn Công số 15

Đòn Chân Tấn Công số 15 của Vovinam Việt Võ Đạo được thực hiện khi đối phương đứng đối mặt với võ sinh.

Võ sinh thi triển đòn này bằng cách lướt chân trái về phía đối phương (hoặc chạy đà từ xa), khi đến vị trí cách đối phương 1 bước chân, võ sinh giậm đà chân trái.