Đòn Chân Tấn Công số 3

Đòn Chân Tấn Công số 3 của Vovinam được sử dụng khi đối phương đứng 2 chân ngang nhau. Võ sinh bước dài chân phải tới trước một bước, rùn người xuống, 2 tay chống xuống đất về hướng bên trái.

Sau đó, tung chân trái bọc cả 2 chân đối phương, cùng lúc chân phải đánh mạnh vào cả 2 gối đối phương, 2 bài chân đan lại, vặn ngã.