Chuyên mục: Quyền Pháp

Khẩu quyết Viên Phương Quyền

Người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập luyện bài Viên Phương Quyền này ở cấp Hoàng đai đệ nhất cấp (đai vàng 1 vạch đỏ). Trải qua 6 tháng tập luyện ở cấp Lam đai đệ tam cấp và 2 năm tập luyện tiếp tục ở cấp Hoàng đai, người môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo tiến đến một đẳng cấp mới vớidanh xưng Huấn luyện viên.

Chuyên mục: Quyền Pháp

Khẩu quyết Song Dao Pháp

Song Dao Pháp là Bài Quyền có vũ khí (dao găm ngắn) đầu tiên mà người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập luyện ở cấp Hoàng đai. Bằng những động tác uyển chuyển, linh hoạt và nhanh nhẹn, Song Dao Pháp được xem là một trong những Bài Quyền đặc trưng của môn võ Vovinam Việt Võ Đạo bên cạnh Việt Võ Đạo Quyền, Thập Thế Bát Thức Quyền...