Khẩu Quyết Lão Mai Quyền

Lão Mai Quyền là bài quyền trong hệ thống võ cổ truyền Việt Nam được môn phái Vovinam Việt Võ Đạo đưa vào chương trình giảng dạy với một số điều chỉnh về đòn thế cho phù hợp với hệ thống kỹ thuật bản phái.

Có hai luồng ý kiến:

1. Cho rằng Lão Mai Quyền là bài quyền mang hình tượng cội mai già – hình ảnh rắn rỏi dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ nơi nào ở Việt Nam hiện nay.

2. Lão Mai Quyền là bài quyền mang hình ảnh của loài khỉ. Mai còn có nghĩa là Khỉ. Lão Mai tức Khỉ Già.

lao mai quyen 2

Trong bài viết này, chúng tôi chưa thể đề cập sâu hơn về vấn đề này mà chỉ có thể cung cấp cho các bạn hai luồng ý kiến ở trên và Khẩu quyết của bài Lão Mai Quyền hiện được môn phái Vovinam Việt Võ Đạo sử dụng:

Lão Mai Quyền

Lão mai độc trụ nhất chi dinh
Lưỡng túc khinh khinh, tấn bộ hoành
Thoái nhất bộ, đơn hầu lão khởi
Phi nhất túc, hoàn khí thanh bình
Tàn nha hổ, gương oai xiết tỏa
Chuyễn giốc long, nổ lực lôi oanh
Lão hầu thối toạ, liên ba biến
Hồ điệp song phi, lão bản sanh
Nguyệt hoạch song câu, lôi viễn chấn
Vân tôn tam tảo, hồ xà thành