Thông tin pháp lý

THÔNG TIN CHỦ SỞ

Chủ sở hữu : Trang web vovinam-vietvodao.com thuộc quyền sở hữu của VOVINAM WORLD MAP.
 
Quản lý máy chủ :
OVH SAS au capital de 10 059 500 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 6202A
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

LUẬT TIN HỌC VÀ QUYỀN TỰ DO

Biên biên tập của trang web tuyên bố xử lý tự động tất cả các dữ liệu cá nhân được cung cấp bởi người sử dụng trang web vovinam-vietvodao.com, đặc biệt khi đăng ký tài khoản trên trang web hay khi liên hệ với biên tập viên của trang web.

Việc giao tiếp các dữ liệu cá nhân đồng nghĩa với sự chấp nhận xử lý tự động các dữ liệu cá nhân.

MỤCH ĐÍCH

Các thông tin cá nhân thu thập sẽ chủ yếu cho phép hiểu rõ hơn khách viếng thăm trang web và thông báo cho họ về nội dung trang web vovinam-vietvodao.com.

Những thông tin này được dành riêng cho Ban biên tập của trang web, người phụ trách xử lý thông tin và cho các công ty bên thứ ba nằm bên trong hoặc bên ngoài Cộng đồng châu Âu.

THỜI HẠN

Các dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong một thời hạn không xác định và cho đến khi người sử dụng internet có yêu cầu xóa.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN BẮT BUỘC

Khi thông báo các dữ liệu cá nhân trên trang web vovinam-vietvodao.com, các thông tin này được chỉ định nếu là tự nguyện hoặc bắt buộc với dấu hoa thị.

Việc không đáp ứng đủ yêu cầu bắt buộc dữ liệu cá nhân này, sẽ không cho phép gửi thông tin hoặc liên hệ với ban biên tập của trang web.

QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG INTERNET

Theo luật của Pháp, người sử dụng Internet có dữ liệu cá nhân được xử lý bởi ban biên tập của trang web, có quyền truy cập vào dữ liệu của họ quyền yêu cầu điều chỉnh, cập nhật và xóa dữ liệu cá nhân của họ bằng cách gửi email thông qua mẫu liên hệ sau : liên hệ với chúng tôi.

Những thông tin do người sử dụng cung cấp trong thời gian tham gia vào trang web sẽ được ẩn danh sau khi tài khoản của họ được xóa, nhưng không thể được xóa bỏ hoàn toàn trên trang web vovinam-vietvodao.com để đảm bảo sự vận hành tốt của trang web.

COOKIES

Cookie được cài đặt trên máy tính của bạn cho phép lưu trữ thông tin về trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi (các trang mà bạn truy cập, ngày và thời gian, vv). Chúng tôi có thể đọc thông tin này khi bạn trở lại trang web vào lần tới. Cookie này không được dùng để theo dõi gián điệp người truy cập, mà chỉ để hướng dẫn người sử dụng trên trang web và cho phép chúng tôi cải thiện dịch vụ. Đây là điều cần thiết cho hoạt động của vovinam-vietvodao.com.

Các thông tin này được lưu trữ trong máy tính của bạn vô thời hạn. Cookie này không cho phép chúng tôi nhận dạng bạn.

Bạn có thể tránh việc lưu trữ cookie bằng cách thiết lập trình duyệt của bạn như sau, tuy nhiên, hãy lưu ý rằng bạn sẽ không tận dụng được các chức năng đầy đủ của trang web:

Đối với Mozilla Firefox :

  1. Chọn các "công cụ" menu sau đó "Options"
  2. hấp vào biểu tượng "riêng tư"
  3. Xác định vị trí các "cookie" menu và chọn các tùy chọn phù hợp với bạn.

Đối với Microsoft Internet Explorer:

  1. Chọn menu "Tools" (hay "Tools"), sau đó "Internet Options" (hoặc "Internet Options").
  2. click vào tab "Privacy" (hoặc "Bảo mật")
  3. Chọn mức độ bảo mật mong muốn.

Đối với Opera:

  1. Chọn menu "File" > "Preferences"
  2. Bảo mật

BẢN TIN NEWSLETTER

Ban biên tập của trang web yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi gửi bất kỳ bản tin nào. Nếu bạn không muốn nhận nữa, xin vui lòng truy cập vào dịch vụ hủy nhận newsletter trực tuyến tại đây.