Điều khoản & Điều kiện

Các dịch vụ và nội dung thông tin đăng trên vovinam-vietvodao.com hoàn toàn miễn phí và cung cấp bởi vovinam-vietvodao.com (được gọi là "VOVINAM WORLD MAP").

1. ĐỊNH NGHĨA

Nội dung biên tập: có nghĩa là tất cả các thông tin được cung cấp cho người sử dụng bởi VOVINAM WORLD MAP.

Dữ liệu cá nhân: có nghĩa là các thông tin cá nhân mà Người dùng đã lưu trữ khi đăng ký Dịch vụ cụ thể do VOVINAM WORLD MAP cung cấp (cụ thể là việc tra cứu các địa điểm và địa chỉ CLB Vovinam) và/hoặc các thông tin được cung cấp trong khuôn khổ của việc sử dụng các Dịch vụ.

Quyền sở hữu trí tuệ: có nghĩa là các thương hiệu, tên miền, quyền tác giả, bản quyền, kiểu dáng, sáng chế, bản quyền cho Cơ sở Dữ liệu hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác do VOVINAM WORLD MAP khai thác và cần thiết cho hoạt động cung cấp dịch vụ của mình.

Mẫu: là hình thức đăng ký hoặc yêu cầu thông tin mà Người dùng điền để có thể có đủ điều kiện đối với một số dịch vụ của VOVINAM WORLD MAP, sau khi đã chấp nhận các Điều khoản Điều kiện sử dụng này.

Hyperlink: hệ thống siêu liên kết thông qua một từ (câu chữ), một biểu tượng (icon) hoặc biểu trưng (logo), cho phép nhờ vào một nhấn chuột (click) có thể chuyển từ trang này qua trang khác trên cùng một website hoặc từ một trang của website này sang một trang của website khác.

Dịch vụ: có nghĩa là tất cả các dịch vụ, bao gồm cả các Dịch vụ cụ thể do VOVINAM WORLD MAP cung cấp cho Người dùng qua website www.vovinam-vietvodao.com.

Website:nghĩa là các trang web Internet mà công chúng có thể truy cập trên mạng Internet tại địa chỉ www.vovinam-vietvodao.com.

Người dùng: có nghĩa là các cá nhân (bắt đầu từ) ở độ tuổi vị thành niên và có khả năng sử dụng các dịch vụ VOVINAM WORLD MAP cung cấp.

2. MỤC ĐÍCH

Các Điều khoản Điều kiện sử dụng này có chức năng nhằm xác định các điều khoản và điều kiện mà theo đó VOVINAM WORLD MAP cung cấp dịch vụ cho người sử dụng. Việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do VOVINAM WORLD MAP cung cấp sẽ phải tuân thủ theo các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này.

3. CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢNĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Người dùng cam kết đã đọc chấp thuận một cách rõ ràng và vô điều kiện tất cả các Điều khoản sử dụng chung có hiệu lực ngay lập tức vào ngày truy cập vào trang web và khi đăng ký dịch vụ do VOVINAM WORLD MAP cung cấp.

VOVINAM WORLD MAP có quyền sửa đổi tất cả hoặc một phần vào bất cứ lúc nào các Điều khoản Điều kiện sử dụng. Do vậy, Người dùng nên tham khảo thường xuyên phiên bản mới nhất của các Điều khoản sử dụng được đăng tải trên trang web của VOVINAM WORLD MAP.

Mọi sử dụng dịch vụ, sau sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng, đều đồng nghĩa với sự chấp thuận của Người dùng đối với các Điều khoản và Điều kiện sử dụng mới.

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Người dùng thừa nhận rằng VOVINAM WORLD MAP là chủ sở hữu duy nhất của các Bản quyền Sở hữu Trí tuệ trên trang web của VOVINAM WORLD MAP và Nội dung biên tập.

Các Điều khoản Điều kiện này không được coi như là việc trao cho Người dùng giấy phép sử dụng các Bản quyền Sở hữu Trí tuệ  VOVINAM WORLD MAP có thể có quyền sở hữu hoặc độc quyền khai thác.

VOVINAM WORLD MAP chỉ cho phép sử dụng Nội dung biên tập của mình trong phạm vi cá nhân và tư nhân. Mọi đăng tải hay truyền bá công cộng đều không được phép.

Vì vậy, bất kỳ việc xuất bản, tái bản hoặc khai thác không có sự ủy quyền của VOVINAM WORLD MAP về Nội dung biên tập hoặc trang web cũng như mọi Quyền sở hữu trí tuệ đều bị nghiêm cấm theo hình phạt pháp luật. Người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình phạt dân sự, hình sựbao gồm cả hình phạt quy định tại các Điều L. 335.2 L.343.1 của Bộ Luật Sở hữu trí tuệ.

5. TRÁCH NHIỆM

Người dùng thừa nhận một cách rõ ràng rằng họ phải tuân thủ theo các quyết định đối với việc sử dụng Nội dung Biên tập và chịu mọi rủi ro liên quan, đặc biệt là tính kịp thời, tính hữu dụng và sự đầy đủ của Nội dung Biên tập, và phải có trách nhiệm tự kiểm tra.

Ban biên tập của VOVINAM WORLD MAP nỗ lực hết sức để thiết lập nội dung biên tập. Tuy nhiên, VOVINAM WORLD MAP không đảm bảo về độ tin cậy của thông tin nội dung biên tập. Do vậy, VOVINAM WORLD MAP sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại gây ra cho Người dùng do việc sử dụng, dưới bất kỳ mục đích nào, các thông tin nội dung biên tập.

Trang web của VOVINAM WORLD MAP có chứa các siêu liên kết (Hypertext Link) đến các trang web điều hành bởi các bên thứ ba. VOVINAM WORLD MAP không thể thực hiện bất kỳ kiểm soát nào đối với các trang web này cũng như không chịu trách nhiệm bất kỳ nào về nội dung của họ. Việc tích hợp những liên kết này không có nghĩa là VOVINAM WORLD MAP chấp thuận các nội dung trên các trang web này. VOVINAM WORLD MAP không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web này và việc các trang web này được giới thiệu trên trang web của VOVINAM WORLD MAP không thuộc bất kỳ phạm vi trách nhiệm nào đối với VOVINAM WORLD MAP. Do đó, VOVINAM WORLD MAP không có bất kỳ đảm bảo nào đối với :

 • tính chính xác, kịp thời, chất lượng, đầy đủ và toàn diện về nội dung của các trang web được nêu ra;
 • tính đầy đủ và sự toàn diện của các trang web được nêu ra;
 • những vấn đề liên quan đến việc truy cập và hoạt động của các trang web này.

Người dùng thừa nhận rằng :

 • Việc sử dụng các Dịch vụ có thể có chứa những rủi ro, đặc biệt là liên quan đến việc tải dữ liệu, các tập tin hoặc các chương trình có thể gây hại đến máy tính. Do vậy, VOVINAM WORLD MAP không thể cam kết chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, nhiễm virus, lỗi máy tính hoặc những thiệt hại gây ra cho máy tính của Người dùng;
 • VOVINAM WORLD MAP chịu trách nhiệm đối với tính phù hợp giữa các Dịch vụ cung cấp và sự mong đợi của Người dùng;
 • VOVINAM WORLD MAP không chiục trách nhiệm đối với chất lượng /hoặc tính hợp pháp hoặc sự tuân thủ luật pháp của các nội dung không do VOVINAM WORLD MAP tạo ra, đặc biệt là các nội dung và ý kiến do Người dùng đưa ra hoặc đăng tải trên các trang web bên ngoài có thể truy cập thông qua một đường link siêu liên kết;
 • VOVINAM WORLD MAP không chịu trách nhiệm đối với các dữ liệu vi phạm bản quyền do Người dùng tuyên truyền, đặc biệt là bản quyền cá nhân do các bên thứ ba nắm giữ;
 • VOVINAM WORLD MAP không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi các nguyên nhân kỹ thuật và đặc biệt là việc trang web của mình không truy cập được, cũng như bất kỳ vấn đề nào gây ảnh hưởng đến việc vận hành của trang web;
 • VOVINAM WORLD MAP không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp như mất mát tài chính, mất lợi nhuận, sự xáo trộn có thể là kết quả của việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các Dịch vụ cung cấp.

Ngoài ra, Người dùng bảo đảm với VOVINAM WORLD MAP là không có bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào khác có thể xảy ra với bất kỳ lý do gì, nhất là khi đăng nhập các dữ liệu hoặc thông tin. Bất cứ ai bị coi là "thương tổn" do việc đăng tải dữ liệu hay thông tin trên Website đều cam kết tự bồi thường tất cả các chi phí tòa án pháp lý có thể xảy đến.

6. CHẤP NHẬN RỦI RO INTERNET

Người dùng cam kết có đủ hiểu biết về Internet, cũng như các đặc điểm và hạn chế của nó thừa nhận rằng :

 • Internet là một mạng mở không thuộc quyền kiểm soát của VOVINAM WORLD MAP những trao đổi dữ liệu qua Internet chỉ có một độ tin cậy tương đối, không được bảo vệ, đặc biệt là đối với các nguy cơ chiếm dụng hoặc tin tặc có thể xảy ra;
 • Các thông tin nhạy cảm do Người dùng truyền tải thuộc về trách nhiệm và rủi ro riêng của họ;
 • Đã nhận biết về bản chất của Internet, đặc biệt là hiệu kỹ thuật và thời gian chờ đợi đối với việc truy cập, tra khảo hoặc chuyển dữ liệu thông tin.

VOVINAM WORLD MAP chỉ đảm bảo rằng các thông tin trao đổi sẽ không bị đánh cắp bởi các bên thứ ba, rằng tính bảo mật của giao lưu sẽ được đảm bảo.

VOVINAM WORLD MAP thông báo cho Người dùng về sự hiện diện của các quy định và sử dụng Internet được gọi là Nghi thức mạng (Netiquette) cùng với những chuẩn mực đạo đức và đặc biệt là Điều lệ Internet có sẵn trên Internet.

7. TRUY CẬP DỊCH VỤ

VOVINAM WORLD MAP hết sức nỗ lực để có thể duy trì khả năng tiếp cận trang web của mình 7/7 ngày và 24/24 giờ. Nhưng sự gián đoạn truy cập là có thể, đặc biệt vì lý do bảo trì và nâng cấp hoặc vì những lý do kỹ thuật khác.

VOVINAM WORLD MAP không chịu trách nhiệm đối với những gián đoạn các hậu quả có thể gây ra cho Người dùng.

VOVINAM WORLD MAP có quyền từ chối mọi Người dùng đối với việc truy cập toàn phần cả hoặc một phần vào trang web của VOVINAM WORLD MAP một cách đơn phương và không cần thông báo trước, đặc biệt là trong các trường hợp vi phạm các Điều khoản Điều kiện sử dụng này.

Người dùng thừa nhận rằng VOVINAM WORLD MAP sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào xảy ra do việc xóa bỏ quyền truy cập của người dùng đến trang web của VOVINAM WORLD MAP.

8. ĐIỀU KIỆN TRUY CẬP DỊCH VỤ

8.1 ĐIỀU KIỆN TRUY CẬP DỊCH VỤ MIỄN PHÍ

Truy cập nội dung biên tập đăng tải trên Website của VOVINAM WORLD MAP hoàn toàn miễn phí.

8.2 ĐIỀU KIỆN TRUY CẬP DỊCH VỤ MIỄN PHÍ ĐẶC BIỆT

Việc sử dụng các Dịch vụ cụ thể đòi hỏi sự tuân thủ của Người dùng đối với việc đăng ký tài khoản cùng với sự cung cấp thông tin liên lạc cá nhân. Người dùng đồng ý rằng các thông tin cung cấp, đặc biệt thông tin cá nhân, hoàn toàn chính xác, đầy đủ và cập nhật, và thực hiện các thay đổi cần thiết cho việc đăng ký.

Trong khuôn khổ quy trình này, Người dùng tuyên bố rằng họ đã đọc chấp nhận các Điều khoản  điều kiện sử dụng có hiệu lực ngay khi đăng ký Dịch vụ cụ thể bằng cách nhấn vào biểu tượng có tiêu đề "Tôi chấp nhận các Điều khoản và điều kiện sử dụng: gửi dữ liệu". Mọi sự chấp nhận của Người dùng bằng cách nhấp chuột tương đương với chữ ký, ngay cả cả với chữ ký viết tay. Bằng cách nhấp chuột, Người dùng chấp thuận là không hủy bỏ thỏa thuận.

9. DỮ LIỆU CÁ NHÂN - BẢO MẬT DỮ LIỆU

VOVINAM WORLD MAP thu thập thông tin từ Người dùng:

 • Thông qua một Mẫu điền hoặc được gửi trực tiếp bởi Người dùng, để hiểu rõ hơn về nhu cầu của họ và giúp họ tận dụng tốt hơn các dịch vụ cụ thể do VOVINAM WORLD MAP cung cấp;

Nhận thấy rằng việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân trên Internet phải tôn trọng các quyền cơ bản của cá nhân, VOVINAM WORLD MAP cam kết rằng mọi xử lý dữ liệu cá nhân trên website của VOVINAM WORLD MAP đều phù hợp với Luật số 78-17 phát hành ngày 06 tháng 1 năm 1978, liên quan đến tin học, tập tin và quyền tự do.

Người dùng có quyền truy cập (Điều 34-38 của Luật 1978) quyền cải chính (Điều 36 của Luật 1978) đối với các Dữ liệu Cá nhân liên quan.

Người dùng có thể sử dụng quyền này bất cứ lúc nào bằng cách gửi một email thông qua website của chúng tôi để thay đổi, thêm đầy đủ chi tiết, làm rõ, cập nhật hoặc xóa những thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc đã cũ. Thời hạn tối đa là 15 ngày trước xem xét yêu cầu của Người dùng.

Các dữ liệu được cung cấp bởi Người dùng trong khuôn khổ đóng góp cho website được ẩn danh nếu Người dùng yêu cầu hoặc xoá vĩnh viễn tài khoản người dùng trên website, nhưng các dữ liệu sẽ không bị xóa toàn bộ để đảm bảo sự hoạt động tốt của các dịch vụ do VOVINAM WORLD MAP cung cấp.

VOVINAM WORLD MAP cam kết thực hiện mọi nỗ lực để bảo vệ các Dữ liệu Cá nhân, để tránh bị bóp méo, tránh bị hư hại hoặc không thông báo cho các bên thứ ba theo quy định tại Điều 29 của Luật 06 tháng 1 năm 1978.