Chuyên mục: Võ Đạo

[Bản dịch] Mười điều tâm niệm qua ngôn ngữ quốc tế

Đối với người Việt Võ Đạo Sinh, Mười điều tâm niệm như kim chỉ nam trong cuộc sống thường ngày và sinh hoạt võ thuật. Được đúc kết và hoàn thiện qua nhiều thế hệ, Mười điều tâm niệm có một sức hút đáng kể không chỉ với môn sinh là người Việt Nam mà còn nhận được sự quan tâm rất lớn của bạn bè đồng môn khắp thế giới.
Chuyên mục: Võ Đạo

Thư Chưởng Môn 1 – Về Vovinam Việt Võ Đạo

“…VOVINAM mang sứ vụ truyền dạy cho người biết võ, rồi hướng dẫn họ phải làm gì lợi ích cho mình, cho người. Tinh thần đó phải được thể hiện bằng nếp sống tình cảm, cách ăn nết ở, cách đối đãi tha nhân, sao cho mọi người đều hiểu và tin tưởng, yêu thương mình. Phải truyền thông ấn tượng tốt vào cảm quan của đối tượng tinh thần võ đạo thật sự không biên giới quốc gia, giai cấp và tôn giáo…”
Chuyên mục: Võ Đạo

3 Định hướng lập thân của người môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo

” Thành công trên đường đời không tạo bởi những cảm hứng nhất thời, mà chỉ được tạo ra bằng những công trình làm việc có định hướng. Ngay cả với những văn nghệ sĩ tên tuổi trong văn học sử mà chúng ta tưởng như họ chỉ là người tạo được sự nghiệp nhờ cảm hứng phong phú, cũng là những người có định hướng lập thân rõ rệt, bằng khuynh hướng văn nghệ “.

Chuyên mục: Võ Đạo

Ý Nghĩa Của Sợi Đai Đen

 
Hệ thống đẳng cấp Vovinam Việt Võ Đạo hiện nay không còn sử dụng đai đen. Tuy nhiên, võ sinh Vovinam Việt Võ Đạo cần biết ý nghĩa sợi đai mà mình mang trên người thông qua nhiều cách khác nhau như: quá trình tập luyện, mồ hôi xương máu đổ trên đó, hay ý nghĩa phẩm chất, nhân cách của người mang sợi đai màu đen trên người.