3 Mục đích và 5 Tôn chỉ Vovinam Việt Võ Đạo

Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo hoạt động nhằm 3 mục đích và 5 Tôn chỉ.

3 Mục đích hoạt động của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo

Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo hoạt động nhằm 3 mục đích:

  1. Bảo tồn, chấn hưng và phát triển môn phái Vovinam Việt Võ Đạo do cố võ sư Nguyễn Lộc sáng tạo năm 1938. Vovinam Việt Võ Đạo nêu cao tinh thần truyền thống bất khuất của dân tộc, khai thác trọn vẹn hai phần CƯƠNG và NHU của con người, và phối hợp mọi tinh hoa võ thuật đã có trên thế giới.

  2. Sưu tầm, nghiên cứu và phát sinh các thế võ để tu bổ, xây dựng cho nền võ thuật Vovinam mỗi ngày một phong phú và tiến bộ.

  3. Huấn luyện môn sinh trên ba phương diện Võ lực – Võ thuật và Tinh Thần Võ đạo.

Về Võ Ðạo: Môn phái luyện tập cho môn sinh có một thân hình dắn dỏi, vũng vàng; một sức lực mạnh mẽ dẻo dai để có thể bền bỉ chịu đựng trước mọi khó khăn, cực nhọc, đẩy lui các bệnh tật, giữ cho thân thể luôn luôn tráng kiện và lành mạnh.

Về Võ Thuật: Môn phái sẽ huấn luyện cho môn sinh một kỹ thuật tinh vi để tự vệ hữu hiệu và sẵn sàng bênh vực lẽ phải.

Về Tinh Thần Võ Ðạo: Môn phái sẽ rèn luyện cho môn sinh một tâm hồn cao thượng, một ý chí bất khuất, một tính tình hào hiệp, biết khép mình trong kỷ luật tự giác, biết sống hợp quần trong tình đồng đạo, biết hy sinh trong nếp sống vị tha và trở nên những công dân gương mẫu, phục vụ cho bản thân, gia đình, tổ quốc và nhân loại.

vo duong lam son 2
5 Tôn chỉ hoạt động của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo

Ðể thực hiện 3 mục đích nêu trên, Môn Phái Vovinam Việt Võ Đạo hoạt động theo 5 tôn chỉ dưới đây:

  1. Mọi hoạt động của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo đều dựa trên một nền tảng vững chắc: Lấy Con người làm cứu cánh, lấy Ðạo hạnh làm phương châm, lấy Kỹ thuậtÝ chí quật cường làm phương tiện.

  2. Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo là một đại gia đình, trong đó môn đồ thương yêu kính trọng lẫn nhau. Sự kính trọng và lòng thương yêu ấy sẽ đan kết thành kỷ luật của môn phái, một giềng mối vửng chắc giúp các môn đồ đoàn kết chặt chẽ để nêu cao danh dự môn phái, phục vụ dân tộc và nhân loại.

  3. Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo tích cực góp phần vào công cuộc giáo dục thanh thiếu niên.

  4. Hoạt động của môn phái không có tính cách chính trị và tôn giáo.

  5. Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo luôn luôn tôn trọng các võ phái khác.