Chuyên mục: Nội công - Khí công

Tìm hiểu tổng quát về ngoại công - nội công - khí công - thần công

Thân và tâm con người là cả một thế giới tập trung lại (tiểu vũ trụ). Thân và Tâm là một. Tách bạch ra để dể hình dung mà hiểu rõ. Ngoài Thân không Tâm. Nếu không rõ Tâm cũng chẳng có Thân. Thế nên, con người muốn tự đào luyện lấy mình một cách toàn thiện toàn mỹ cần phải tự đào luyện cả Thân, Tâm cùng một lúc.

Chuyên mục: Nội công - Khí công

Khí Công

Sự sống bao gồm hoạt động và nghỉ ngơi. Các xúc động tâm lý, những căng thẳng thần kinh sẽ gây sự cản trở hoạt động và nghỉ ngơi. Không phát huy được khả năng, thiếu bền bỉ dẻo dai, không sáng suốt nhận định đều do những căng thẳng, những xúc động gây ra. Hoạt động như vậy khó đạt được hiệu quả.

Chuyên mục: Nội công - Khí công

Khái Lược về Khí Công

Lời Giới Thiệu: Giáo sư Ngô Gia Hy là vị thầy trong ngành Y học Việt Nam. Hơn nữa thế kỷ qua, ngoài việc giảng dạy tại Đại Học Y Khoa, giáo sư còn nghiên cứu, biên soạn nhiều tác phẩm giá trị thuộc ngành Y, ngành Khoa Học Xã Hội và Khí Công Dưỡng Sinh Trị Liệu. Cho tới nay, giáo sư đã biên soạn 140 đề tài nghiên cứu khoa học, văn hóa và đỡ đầu cho hơn 90 luận án bác sĩ và luận án chuyên khoa. Trong thập niên gần đây, giáo sư Ngô Gia Hy đã dành nhiều thời giờ nghiên cứu, thực tập các trường phái Khí Công, dùng kiến thức khoa học lý giải và bổ sung các phương pháp luyện khí.

Chuyên mục: Nội công - Khí công

Khí Công Bài 4: Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên

Ghi chú: Vòng Tiểu Chu Thiên (còn gọi là Vòng Nhâm Đốc Mạch) xưa kia được coi như một phương pháp Khí Công bí truyền vì Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên duy trì sự quân bình Âm Dương. Khí luôn vận hành theo vòng khép kín, không bao giờ ngừng, tầm mức tác dụng rất cao vào toàn bộ Kinh Mạch và chức năng của Phủ Tạng.

Chuyên mục: Nội công - Khí công

Khí Công Bài 2 : Phương Pháp Luyện Khí

Lời Tác Giả: Năm 1993, tôi có viết một bài "Khái Lược Về Khí Công" cùng với giáo sư Ngô Gia Hy, đăng trong Đặc San Việt Võ Đạo nhân dịp kỷ niệm phái đoàn Pháp về thăm Việt Nam. Đặc san này đã có phổ biến khá rộng rãi. Trước khi vào bài hai "LUYỆN KHÍ", các bạn nên đọc lại bài "Khái Lược Về Khí Công" Về Khí Công" để có sự hiểu thấu đáo hơn.

Chuyên mục: Nội công - Khí công

Khí Công Bài 3 : Luyện Khí

Lời mở đầu: Khí công có nhiều Nhà, nhiều Phái. Tại Trung Quốc hiện có tới 3000 trung tâm đang học tập và nghiên cứu Khí Công và ít nhất cũng có 18 Viện Đại Học đang dùng các phương pháp Khoa Học để nghiên cứu Khí Công. Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa, Giao Đại... đã dùng máy phát tia hồng ngoại đo được sự biến đổi nhiệt độ khi võ sư phát công. Các nhà bác học dùng máy quang phổ tử ngoại đo độ kiềm của DNA và RNA, khi có tác động của KHÍ CÔNG, đều thay đổi đến mức làm thay vật mẫu.