Khẩu quyết Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp

Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp là bài quyền có binh khí thứ 2 (sau bài Song Dao Pháp) của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo.  Đây là một bài quyền có binh khí được đưa vào hầu hết các giải vô địch Vovinam trong nước cũng như quốc tế.

Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp là bài quyền có binh khí thứ 2 (sau bài Song Dao Pháp) của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo. Đây là một bài quyền có binh khí được đưa vào hầu hết các giải vô địch Vovinam trong nước cũng như quốc tế.

Người học võ Vovinam Việt Võ Đạo khi thi triển bài Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp thường sử dụngkiếm 2 lưỡi (vua của binh khí có lưỡi). Tuy nhiên, ngày nay nhiều môn sinh sử dụng loại kiếm 1 lưỡi (giống katana của Nhật) khi thi triển bài quyền làm mất đi tinh túy và sự lợi hại của kiếm 2 lưỡi.

Ở cấp Hoàng đai đệ nhất cấp, người học võ Vovinam Việt Võ Đạo sẽ được tập luyện bài kiếm pháp tinh túy này.

Sau đây là Khẩu quyết bài Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp:

Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp

Kiếm tảo hoành thân
Phong kiếm áp đỉnh
Tụ lực kiếm phi
Tả dực phá kiếm.

Hữu dực thích kiếm
Phong quyễn tán vân
Luân thân sát địch
Tã toạ hữu thích.

Hữu toạ tã thích
Thần kiếm đoạt mệnh
Toã kiếm truy hồn
Ðộc hành liên kích.
Cuồng phong loan kiếm
Ngoạ long hóa vũ
Hồi đầu chung kiếm