Khẩu Quyết Tứ Tượng Côn Pháp

Tứ Tượng Côn Pháp của Vovinam Việt Võ Đạo là bài quyền sử dụng trường côn làm vũ khí. Người học võ Vovinam Việt Võ Đạo tập luyện bài Tứ Tượng Côn Pháp ở cấp Hoàng Đai đệ tam cấp.

Tứ Tượng Côn Pháp là bài quyền được ghép lại từ 12 thế côn của môn phái.

Người học bài Tứ Tượng Côn Pháp này phải có một quá trình tập luyện những động tác đơn lẻ với côn trước khi tiến đến tập luyện toàn bài quyền. Với những động tác nhanh, mạnh, di chuyển linh hoạt, bài Tứ Tượng Côn Pháp được đưa vào trong các Giải Vovinam Việt Võ Đạo trong và ngoài nước như một nét đẹp võ thuật rất nhân văn.

Côn là vũ khí ít gây chấn thương nguy hiểm. Trong lịch sử, côn là võ khí thường được các nhà sư sử dụng để tập luyện võ thuật và tự vệ để bảo vệ an toàn tính mạng cho chính bản thân và đối thủ.

Sau đây là Khẩu Quyết Tứ Tượng Côn Pháp:

Tứ Tượng Côn Pháp

Khai côn bái sư môn
Tã hồi mã bộ côn
Khởi xung thiên tróc địch
Lưỡng đã trung bình côn.

Triền côn kiềm long giáng
Ngũ loan tỏa biên phòng
Thoái tấn liên đã thích
Ðoạn hồi côn chấn phong.

Luân thân hậu tam loan
Ðoạt mệnh quỷ môn quan
Thoái tã đảo côn pháp
Hoành xà bạt nhị san.

Ðộc cước kình thiên trụ
Tảo vân ngưỡng thiên nhan
Luân thân liên hậu đã
Liên bộ côn ngũ loan.

Hoành tả đinh tấn côn
Phiên thân luân diện thích
Trấn áp đỉnh tầm long
Tả hồi côn mã bộ.

Tâm vong nguyệt thôi song
Tả hạ thích, hữu kích
Nhất trụ kình thiên phong
Phi long thiên thượng giáng
Tứ diện hoạt linh côn.

Tứ loan tiền truy kích
Phản chấn hồi loan côn
Xà côn tả hữu bộ
Phục hổ ngoạ long côn
Thần điêu triều thiên thượng
Bạt vũ ngũ loan côn
Hồi đầu côn mã đáo.