Khẩu quyết Thập Thế Bát Thức Quyền

Thập Thế Bát Thức Quyền là một trong những bài quyền mang đậm bản sắc Vovinam Việt Võ Đạo. Bài quyền này được đưa vào trong các giải vô địch Vovinam trong nước và quốc tế.

Thập Thế Bát Thức Quyền được tạo thành bởi 10 chiến lược từ 21 đến 30. Khi thi triển quyền pháp, đòi hỏi người học võ Vovinam Việt Võ Đạo phải có nền tảng thể lực sung mãn, dẻo dai để có thể đánh hết bài quyền dài gần 3 phút này mà vẫn giữ được tấn bộ pháp vững chắc.

Cách giữ nhịp hơi thở trong khi thi triển bài Thấp Thế Bát Thức Quyền cũng rất quan trọng để người học võ Vovinam Việt Võ Đạo khi thi triển bài quyền này không bị đuối sức ở từng giai đoạn của bài quyền.

Bên cạnh Song Dao Pháp, Việt Võ Đạo Quyền thì Thập Thế Bát Thức Quyền là bài quyền tay không đặc trưng của môn phái!

Sau đây là Khẩu quyết bài Thập Thế Bát Thức Quyền:

Thập Thế Bát Thức Quyền

Âm dương khai bế chưởng luân di
Thất quyền, nhất cước diện tiền truy
Hậu trảm phối quyền, thiên nhất trụ
Tả hồi lưỡng cước chầu quyền huy.

Liên phi quyền trảm oanh thiên địa
Hồi đầu phạt chẩu, cước nghịch phi
Thoái đao, đảo hậu thần long tỏa
Song phi tam biến, hữu lộng chi.

Tả công viên chưởng, tề phương cước
Ðáo tiền liên cước trảm sơn di
Ðảo thân, tấn thoái, âm dương chuyễn
Bát thức tung hoành – chiến lược uy.