Khẩu Quyết Mộc Bản Pháp

Mộc Bản Pháp (Mộc Bản còn có tên gọi: Tay Thước), là bài quyền của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo sử dụng thước làm vũ khí. Trong cuộc sống hàng ngày, thước là dụng cụ đo đạc của thợ may, của thầy (cô) giáo…

Thước ngày xưa là khúc gỗ được bào gọt kỹ càng dài độ một mét, hình khối chữ nhật với độ dày 2-3 cm, bề rộng từ 6 đến 8 cm.. Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài quyền Mộc Bản Pháp, Thước không còn quan trọng độ dài đúng một mét nữa. Người học võ tùy nghi điều chỉnh kích tay thước sao cho phù hợp với chiều cao, thể tạng… để dễ dàng tập luyện.