Khẩu Quyết Việt Võ Đạo Quyền

Việt Võ Đạo Quyền là bài quyền mà người học võ Vovinam Việt Võ Đạo tập luyện ở cấp Hoàng đai đệ tam cấp. Việt Võ Đạo Quyền còn có tên gọi khác là Bát Quái Quyền.

Cùng với Thập Thế Bát Thức Quyền, Việt Võ Đạo Quyền là bài quyền dài với nhiều động tác, đòi hỏi người tập luyện phải có nền tảng thể lực thật vững chắc.

Sau đây, là Khẩu Quyết Việt Võ Đạo Quyền:

Việt Võ Đạo Quyền

Trung bình, đinh tấn đão quyền phong
Cung thủ hoành phi trảo mã công
Bát cước, phương dực, quyền, đao phạt
Xà tự song long trảo biến thông
Bát bộ cương đao đã ngũ hành
Ðăng sơn phi cước tảo thiên thanh
Song thủ hiệp đồng xuyên bích chỉ
Thập tự trường chinh độc cước hành.