Đòn Chân Tấn Công số 4

Đòn Chân Tấn Công số 4 của Vovinam được sử dụng khi đối phương đứng rộng 2 chân.

Võ sinh chống 2 tay xuống đất về bên trái đồng thời quăng (hoặc quét) 2 chân vào giữa 2 chân đối phương (chân phải trên, chân trái dưới).

Sau đó, lật mạnh người sang phải, tay phải nâng người lên khỏi mặt đất cùng lúc 2 chân xé ra, móc vào 2 cổ chân đối phương.

Vừa xé, vừa kéo 2 chân đối phương về trước, cùng lúc đấm thấp tay trái vào hạ bộ đối phương.