Đòn Chân Tấn Công số 5

Đòn Chân Tấn Công số 5 của Vovinam được võ sinh sử dụng khi đối phương đứng chân trái trước, chân phải sau.

Chân trái bước dài lên rồi hạ thấp xuống, tay phải chống xuống đất hướng phải.

Chân phải tung lên móc chặt vào phía trong đùi trái của đối phương, cùng lúc chân trái phi cao đạp mạnh vào ngực.