Đòn Chân Tấn Công số 1

Đòn Chân Tấn Công là phương pháp sử dụng đôi chân để tấn công đối phương. Đây là một hệ thống kỹ thuật độc đáo và đặc thù của Vovinam Việt Võ Đạo, đến gần như nói đến Vovinam Việt Võ Đạo là nói đến Đòn Chân Tấn Công.

Với kỹ thuật tấn công cùng một lúc 2 chân vào nhiều mục tiêu, nhiều vị trí, từ nhiều hướng đa dạng và phong phú, Đòn Chân Tấn Công Vovinam đã được giới thiệu trong tất cả các cuộc biểu diễn của Vovinam.

Việc thực tập Đòn Chân Tấn Công được tiến hành từ dễ đến khó, từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp, mục đích giúp cho người học võ Vovinam tự tin, luyện tập được ở độ khó tăng dần và tránh được những chấn thương nguy hiểm.

Đòn Chân Tấn Công số 1 là Đòn Chân đầu tiên người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập. Theo quy tắc từ dưới lên trên, Đòn Chân Tấn Công số 1 tấn công vào 2 điểm: Cổ chân và Khớp gối (nhượng chân).

Sau đây là Video clip tham khảo: