Đòn Chân Tấn Công số 9

Đòn Chân Tấn Công số 9 của Vovinam Việt Võ Đạo được sử dụng khi đối phương đứng trực diện.

Chân phải lướt lên một bước, rồi chân trái tiếp tục lướt lên theo (chân trái giậm đà).

Tung người lên cao, đạp cùng lúc cả hai chân vào ngực đối phương (khi đạp người xoay lại cùng hướng đối phương, mắt nhìn xuống và thân hình song song mặt đất).