Đòn Chân Tấn Công số 20

Đòn Chân Tấn Công số 20 của Vovinam Việt Võ Đạo được sử dụng khi đối phương đứng trực diện với võ sinh.

Võ sinh lướt 1 bước hoặc chạy đà đến gần đối phương.

Giậm đà chân trái, chân phải tung lên ngang tầm cổ đối phương. Lúc này, chân trái rút lên, đan chéo hai chân, khóa chặt cổ đối phương.

Võ sinh xoắn người sang trái, hai tay hạ vuông góc với mặt đất. Tiếp tục, võ sinh hạ vai, lăn ngang theo hướng vai phải để quật ngã đối phương.

Cuối cùng, hai chân khóa chặt, tay phải nâng người, tay trái vung lên chém vào vùng bụng đối phương.