Đòn Chân Tấn Công số 6

Đòn Chân Tấn Công số 6 của Vovinam được võ sinh sử dụng khi đối phương đứng xoay vai phải về hướng đánh.

Võ sinh bước chân phải lên một bước.

Tung cao chân trái bọc phía sau của đối phương.

Chân phải phi cao ngang tầm ngực.

Rồi vặn người ngã ra sau. Hai tay tiếp đất, 2 bàn chân đan lại. Tay phải chém lối số 2 vào cổ.

Bắt đầu từ Đòn Chân Tấn Công số 6, võ sinh cẩn thận để tránh những chấn thương không mong muốn. Đã có nhiều trường hợp võ sinh bị bong gân, lật cổ tay, gãy tay khi thực hiện Đòn Chân Tấn Công số 6 này.