Đòn Chân Tấn Công số 8

Đòn Chân Tấn Công số 8 của Vovinam Việt Võ Đạo được võ sinh sử dụng khi đối phương đứng trực diện.

Chân phải lướt lên một bước, rồi chân trái tiếp tục lướt lên (chân trái giậm đà).

Tung người lên cao, đạp cùng lúc cả hai chân vào ngực đối phương (hai chân hơi co lại, người hướng thẳng).

(Có thể thực hiện đòn này với chân phải giậm đà)