Đòn Chân Tấn Công số 7

Đòn Chân Tấn Công số 7 của Vovinam được sử dụng khi đối phương đứng chân trái (hoặc chân phải, hoặc đứng trực diện).

Võ sinh thi triển Đòn Chân Tấn Công số 7 bằng cách chạy đà chân phải lên một bước rồi chân trái tiếp tục lướt lên theo (chân trái giậm đà).

Tung người lên cao, đạp cùng lúc cả 2 chân vào mặt và ngực đối phương (chân phải vào mặt, chân trái vào ngực, người xoay sang hướng trái.

(Ngược lại nếu võ sinh dùng chân phải giậm đà)