Song Luyện 1

Song Luyện 1 là bài song luyện (2 người cùng tập) đầu tiên của người học võ Vovinam Việt Võ Đạo. Bài được xây dựng dựa trên các thế tấn công và phản đòn căn bản như đấm, chém, đá, gối, khóa gỡ, xô ẩn và kết thúc bằng Đòn Chân Tấn Công số 1.

Người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập luyện bài Song luyện 1 ở cấp Lam đai đệ nhị cấp.

Song luyện 1 giúp người học võ Vovinam Việt Võ Đạo rèn luyện phản xạ gạt đỡ, tấn công trong các trường hợp thực tế, giúp người tập rèn luyện tinh thần đồng đội thông qua bài tập.