Chuyên mục: Nội công - Khí công

Khí Công Bài 4: Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên

Ghi chú: Vòng Tiểu Chu Thiên (còn gọi là Vòng Nhâm Đốc Mạch) xưa kia được coi như một phương pháp Khí Công bí truyền vì Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên duy trì sự quân bình Âm Dương. Khí luôn vận hành theo vòng khép kín, không bao giờ ngừng, tầm mức tác dụng rất cao vào toàn bộ Kinh Mạch và chức năng của Phủ Tạng.

Chuyên mục: Nội công - Khí công

Khí Công Bài 2 : Phương Pháp Luyện Khí

Lời Tác Giả: Năm 1993, tôi có viết một bài "Khái Lược Về Khí Công" cùng với giáo sư Ngô Gia Hy, đăng trong Đặc San Việt Võ Đạo nhân dịp kỷ niệm phái đoàn Pháp về thăm Việt Nam. Đặc san này đã có phổ biến khá rộng rãi. Trước khi vào bài hai "LUYỆN KHÍ", các bạn nên đọc lại bài "Khái Lược Về Khí Công" Về Khí Công" để có sự hiểu thấu đáo hơn.

Chuyên mục: Nội công - Khí công

Khí Công Bài 3 : Luyện Khí

Lời mở đầu: Khí công có nhiều Nhà, nhiều Phái. Tại Trung Quốc hiện có tới 3000 trung tâm đang học tập và nghiên cứu Khí Công và ít nhất cũng có 18 Viện Đại Học đang dùng các phương pháp Khoa Học để nghiên cứu Khí Công. Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa, Giao Đại... đã dùng máy phát tia hồng ngoại đo được sự biến đổi nhiệt độ khi võ sư phát công. Các nhà bác học dùng máy quang phổ tử ngoại đo độ kiềm của DNA và RNA, khi có tác động của KHÍ CÔNG, đều thay đổi đến mức làm thay vật mẫu.