Lý thuyết Võ đạo - Trung Đẳng - Thi lên Hoàng Đai Tam Cấp

Trình độ Hoàng đai nhị Cấp thi Thăng cấp lên Hoàng đai Tam Cấp

Hỏi và đáp khảo hạch lý thuyết võ đạo


1. Nhân sinh quan của Việt Võ Đạo có mấy nhận định căn bản? Đó là những nhận định nào?

Có 4 nhận định căn bản, đó là :

  • Nhận định về sự sống.
  • Nhận định về đích sống.
  • Nhận định về tương quan giữa cá nhân với tập thể.
  • Nhận định về đạo sống.

2. Nhận định về sự sống của Việt Võ Đạo ra sao?

Nhận định về sự sống của Việt Võ Đạo là : Trong thế gian này, không có một sự vật nào có đơn lập tính tuyệt đối, vì chúng chỉ là những phần tử trong dòng miên sinh vô tận mà thôi. Về võ đạo và võ thuật cũng vậy: Không có một danh thủ nào trong nghề võ có thể đứng một mình, không có một môn phái nào có thể đứng đơn lập mà phát triển. Do vậy, Việt Võ Đạo chủ trương dung hợp các võ phái, cũng như các phần tử trong đại khối nhân loại để cùng thường dịch, miên sinh.

3. Nhận định về đích sống của Việt Võ Đạo ra sao?

Nhận định về đích sống của Việt Võ Đạo là: chỉ có những con người không có đích sống, chứ không có đích sống nào không có sự sống. Vì đích sống tự nó đã có một giá trị. Chỉ có đích sống đúng hay sai, cao hay thấp mà thôi.

4. Nhận định về tương quan giữa cá nhân với tập thể ra sao?

Giữa cá nhân và tập thể đều có tương quan trách nhiệm. Tập thể vun trồng cho tài năng cá nhân nẩy nở, nhưng cá nhân phải hòa đồng với tập tể mới mong thành công.

5. Đạo sống của Việt Võ Đạo có mấy phần vụ?

Đạo sống của Việt Võ Đạo có 3 phần vụ : Sống – Giúp người khác sống – Sống cho người khác.

  • Về phần vụ “Sống” : Phải sống cho đầy đủ để trở thành những con người toàn diện, những con người sống thực, làm sao cho mỗi ngày có ý thức hơn và bớt lầm lỗi hơn.
  • Vê phần vụ “Giúp người khác sống” : Nguyện vọng con người nói chung thường giống nhau, nên những gì mình không muốn, đừng bắt người khác phải theo. Nếu có thể, hãy giúp đỡ người.
  • Về phần vụ “Sống cho người khác” : Trong một số trường hợp chúng ta cần phải biết hy sinh một số quyền lợi tinh thần và vật chất bản than để thực hiện.

 

Kiến thức Vovinam Việt Võ Đạo


1. Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo ra đời từ năm nào? Do ai sáng lập?

Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo ra đời năm 1938 tại Hà Nội, do võ sư Nguyễn Lộc sáng lập.

2. Hãy cho biết ngày-nơi sinh, ngày-nơi mất của Cố Võ sư Sáng Tổ Môn phái?

Võ sư Nguyễn Lộc sinh ngày 24/5/1912 tại làng Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây, Bắc Việt.
Võ sư Nguyễn Lộc mất ngày 29/4/1960 (mồng bốn, tháng tư, năm Canh Tý) tại Sài Gòn. Di cốt hiện lưu giữ tại Tổ đường môn phái, số 31 Sư Vạn Hạnh, Phường 3, Quận 10, TPHCM, Việt Nam.

3. Trước khi mất, võ sư Nguyễn Lộc giao quyền lãnh đạo và phát triển môn phái lại cho ai? Sơ lượt về người kế nhiệm võ sư Nguyễn Lộc?

Trước khi lâm chung, Cố Võ sư Sáng Tổ giao quyền lãnh đạo và phát triển môn phái lại cho Võ sư Lê Sáng.

Võ sư Lê Sáng là Chưởng môn môn phái Vovinam Việt Võ Đạo (1960 -2010). Ông sinh năm 1920 tại Hà Nội, mất ngày 27/9/2010 (hai mươi, tháng tám, năm Canh Dần) tại Quận 10, TpHCM, Việt Nam. Di cốt hiện lưu giữ tại Tổ đường môn phái, số 31 Sư Vạn Hạnh, Phường 3, Quận 10, TPHCM, Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Võ sư Chưởng môn Lê Sáng, trong suốt 50 năm với không ít thăng trầm, từ một môn võ phục hồi hoạt động tại Sài Gòn sau 1964, VVN-VVĐ đã phát triển vượt bậc và mở rộng đến nhiều nơi trên thế giới, trở thành một môn phái được đông đảo bạn bè khắp năm châu hâm mộ, xây dựng trên một hệ thống triết lý võ đạo (triết lý sống) mang tính nhân văn và thượng võ.

4. Hiện nay môn phái Vovinam Việt Võ Đạo do ai lãnh đạo?

Trước khi mất, võ sư Lê Sáng giao quyền lãnh đạo và phát triển môn phái lại cho một tập thể môn đồ được người lựa chọn, gọi là Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn phái (bao gồm 9 vị), mà người đứng đầu gọi là Chánh Chưởng Quản. Hiện nay, Võ sư Nguyễn Văn Chiếu đảm nhận vai trò Chánh Chưởng Quản (theo quyết định ngày 31/3/2010 của Võ sư Chưởng môn), là người lãnh đạo môn phái Vovinam Việt Võ Đạo hiện nay.