Chuyên mục: Nhân vật lịch sử

VÕ QUAN ĐỖ NGUYÊN DỤ VÀ VÕ PHÁI TRÚC LÂM THÁI HƯ

CƯ SĨ THÍCH PHỔ PHÁP : -( 1895 - 1977 ) Tên đời Đỗ Nguyên Dụ quê gốc tại Thái Bình vốn được sinh trưởng trong gia đình phú nông giàu có .ngay khi còn nhỏ ông đã bẩm sinh có sức mạnh khác thường , cha mẹ cho ông đi học chữ thánh hiền , nhưng ngặt nỗi ông không chăm chỉ ham học.
Chuyên mục: Nhân vật lịch sử

ĐỨC ĐỘ CỦA HƯNG ĐẠO VƯƠNG

Trần Hưng Đạo tên húy Quốc Tuấn, tước Hưng Đạo Vương, đệ nhất công thần tài đức, danh tướng mưu lược, văn võ song toàn, anh hùng dân tộc Việt Nam, đời nhà Trần khoảng cuối thế kỷ thứ XIII, người làng Tức Mặc, Huyện Mỹ Lộc, Phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định, sinh ngày 10 tháng 02 năm 1228 (Mậu Tý), con của An Sinh Vương Trần Liễu.
Chuyên mục: Nhân vật lịch sử

Cao Lỗ - Danh tướng đầu tiên trong lịch sử dựng nước

Các nhà khoa học đã khẳng định, Cao Lỗ làvị danh tướng đầu tiên trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Tại hội thảo khoa học “Cao Lỗ- Danh tướng thời dựng nước” do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức, các nhà khoa học đã khẳng định: “Cao Lỗ là nhân vật có thật trong lịch sử.