Hệ thống binh khí của môn phái Vovinam-Việt Võ Ðạo

Hệ thống binh khí của môn phái Vovinam-Việt Võ Ðạo được xây dựng trên nguyên lý một phát triển thành ba:

1. Các đòn căn bản lẻ đã được phân thế
2. Các đòn căn bản kết hợp thành đòn chiến lược, bài đơn luyện (bài quyền)
3. Kết hợp giữa các đòn thế căn bản, thế chiến lược và đơn luyện để thành bài song luyện hoặc đa luyện

vovinam binh-khi

Các loại Binh Khí chính của Vovinam-Việt Võ Đạo

DAO GĂM

Dao găm là vũ khí đầu tiên mà võ sinh Vovinam-Việt Võ Đạo tập luyện. Loại dao phổ biến là song dao găm (dao được ghép lại từ 2 dao găm mỏng hơn – Ảnh bên trên). Song dao găm là vũ khí lợi hại, biến hóa khôn lường. Lúc là 1 con dao đơn lẻ, lúc lại tách ra làm 2 để linh hoạt hơn trong tự vệ hoặc tấn công). Các đòn căn bản, bài quyền sử dụng dao hiện có:

 • 12 thế tay không đoạt Dao căn bản
 • Song Dao Pháp
 • Song luyện Dao

KIẾM

Kiếm được mệnh danh là vua của các loại binh khi có lưỡi. Kiếm mà các võ tướng Việt Nam sử dụng ngày xưa là loại kiếm 2 lưỡi. Loại kiếm ngày nay phổ biến và thịnh hành là loại kiếm 1 lưỡi khá giống katana của Nhật Bản (có thể do ảnh hưởng từ văn hóa võ sĩ đạo Nhật Bản). Các đòn căn bản, bài quyền sử dụng kiếm hiện có:

 • 15 thế Kiếm căn bản
 • Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp
 • Song luyện Kiếm
 • Tiên Long Song Kiếm
 • Việt Ðiểu Kiếm

CÔN

 • 12 thế Côn căn bản
 • Tứ Tượng Côn Pháp
 • Song luyện Côn

ÐAO

 • Thái Cực Ðơn Ðao Pháp
 • Nhật Nguyệt Ðại Ðao Pháp
 • Bát Quái Song Ðao Pháp

MÃ TẤU

 • 12 thế tay không đoạt mã tấu
 • Mã Tấu Pháp
 • Song luyện Mã tấu

SÚNG LÊ

 • Súng lê
 • 9 thế tay không đoạt súng lê
 • 9 thế súng lê chống khí giới
 • Thương lê pháp (bài múa súng lê)

TAY THƯỚC

 • Tay thước (mộc bản)
 • Tay thước (mộc bản)
 • 12 thế tay thước căn bản
 • Mộc bản pháp (bài múa tay thước)
 • Tay thước chống khí giới

BÚA RÌU

 • Song đấu búa rìu
 • 12 thế tay không đoạt búa rìu
 • Song luyện Búa