Chiến lược số 09

Chiến lược số 9 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn tấn công liên hoàn sử dụng cước pháp. Chiến lược số 9 sử dụng hai đòn đá tạt và đạp hậu.

Tấn pháp sử dụng trong chiến lược số 9 là đinh tấn và trảo mã tấn.

Võ sinh thực hiện đòn thế này theo các bước sau:

B1. Từ thế thủ đinh tấn trái, võ sinh tung đòn đá tạt bằng chân trái vào vùng mặt (hoặc hông) đối phương, chân trái vừa hạ xuống, võ sinh tiếp tục tung đòn đá tạt chân phải vào vùng mặt (hoặc hông) đối phương.

B2. Sau khi đá tạt chân phải, võ sinh hạ chân phải xuống đất, xoay người, chuyển sang tư thế trảo mã tấn và tung ra đòn đạp hậu chân trái vào vùng mặt, cổ, ngực hoặc bụng của đối phương để kết thúc Chiến lược số 9 của Vovinam Việt Võ Đạo.