Chiến lược số 08

Chiến lược số 8 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn tấn công liên hoàn bằng chân được kết hợp bởi: tảo địa cước, đạp ngang và đá tạt.

Võ sinh thực hiện đòn thế này ở tư thế trực diện với đối phương, chân thủ đinh tấn trái. 

Chiến lược số 8 được thi triển như sau:

Bước 1: võ sinh sử dụng chân phải quét tảo địa cước vào chân đối phương, ngay sau đó tung ra đòn đạp ngang vào người đối phương.

Bước 2: Võ sinh hạ chân phải xuống làm trụ, đồng thời tung đòn đá tạt chân trái vào vùng hông hoặc vùng đầu của đối phương để kết thúc chiến lược số 8 của Vovinam Việt Võ Đạo.