Chiến lược số 07

Chiến lược số 7 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn liên hoàn được kết hợp bởi đòn song chém cạnh tay và đòn chỏ số 6 (kết hợp thêm chém cạnh tay lối số 4).

Tấn pháp trong chiến lược số 7 gồm có đinh tấn và trung bình tấn.

Võ sinh Vovinam Việt Võ Đạo thực hiện chiến lược số 7 này trong tư thế đối mặt với đối phương, chân thủ đinh tấn trái.

Võ sinh lướt chân trái về phía đối phương, hai tay song song (tay trái úp, tay phải mở) chuyển vòng cung từ trái qua phải và tung ra đòn song chém cạnh tay vào vị trí thái dương (tay trái) và vùng hông (tay phải) của đối phương.

Tiếp theo, võ sinh bước chân phải gài vào nhượng chân trái đối phương, chuyển sang trung bình tấn. Cùng một lúc tay phải tung ra đòn chỏ số 6 – tay trái tung ra đòn chém cạnh tay lối số 4 theo hướng từ trái sang phải vào vùng bụng và hông của đối phương để kết thúc chiến lược số 7 của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo.