Chiến lược số 06

Chiến lược số 6 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn đánh liên hoàn được kết hợp từ 3 đòn căn bản: lối chém cạnh tay số 2, đấm thấp và đạp ngang.

Chiến lược số 6 được thực hiện khi đối phương đứng trực diện với võ sinh.

Bước 1: Võ sinh trong tư thế thủ đinh tấn trái, lướt chân trái về phía đối phương, đồng thời tung ra đòn chém cạnh tay trái lối số 2 vào vùng thái dương, cổ hoặc vùng mặt đối phương.

Bước 2: Võ sinh rút nhanh tay trái về và tung ra đòn chém cạnh tay phải lối số 2 vào vùng thái dương, cổ hoặc vùng mặt đối phương.

Bước 3: Sau khi tung đòn chém cạnh tay phải lối số 2, võ sinh chuyển sang thế trung bình tấn – hạ thấp (hay còn gọi là Hộ tấn), tung đòn đấm thấp tay trái vào vùng bụng hoặc chấn thủy đối phương.

Bước 4: Cuối cùng, võ sinh Vovinam Việt Võ Đạo kết thúc chiến lược số 6 bằng cách mở trụ chân trái, xoay hông và tung đòn đạp ngang chân phải vào mặt, ngực hoặc bụng đối phương để kết thúc thế chiến lược này.