Chiến lược số 05

Chiến lược số 5 của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo là đòn liên hoàn kết hợp giữa đá thẳng – đấm thẳng và đấm bật.

Võ sinh thực hiện chiến lược số 5 trong tư thế thủ đinh tấn trái.

  • Bước 1: Võ sinh tung đòn đá thẳng chân phải vào vùng bụng của đối phương, tay trái che vùng má phải, tay phải che hạ bộ.
  • Bước 2: Võ sinh hạ chân phải xuống, tạo thế đinh tấn phải đồng thời tung ra đòn đấm thẳng tay phải vào vùng mặt của đối phương.
  • Bước 3: Võ sinh thu nhanh tay phải về và tiếp tục tung ra đòn đấm bật tay phải vào vùng mặt của đối phương để kết thúc chiến lược số 5 của Vovinam Việt Võ Đạo.