Chiến lược số 04

Chiến lược số 4 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn liên hoàn được ứng dụng cực kỳ hữu hiệu cả lúc công và lúc thủ.

Tuy nhiên, phần lớn võ sinh Vovinam Việt Võ Đạo giai đoạn sơ cấp đều không hình dung được sự hữu dụng của chiến lược số 4 này.

Chiến lược số 4 được thực hiện khi đối phương xông thẳng về phía võ sinh (lúc thủ) và khi võ sinh chủ động tấn công đối phương (lúc công).

Chiến lược số 4 phân làm 3 giai đoạn.

  • Giai đoan 1: khắc chế sự di chuyển của đối phương bằng cách tung đòn đạp thấp chân trái vào vùng gối đối phương, đồng thời tung đòn đấm thẳng tay trái vào vùng mặt đối phương.
  • Giai đoạn 2: Tấn công đối phương bằng cách tiếp tục tiến (hoặc lướt) về phía đối phương và tung ra tiếp đòn đạp ngang chân trái vào vùng bụng (hoặc vùng hông) đối phương, đồng thời tung ra đòn đấm thẳng tay trái vào vùng mặt để cản nhịp phản đòn hoặc tấn công đối phương.
  • Giai đoạn 3: Kết thúc chiến lược số 4 của Vovinam Việt Võ Đạo bằng cách hạ chân trái xuống đất, mở trụ và xoay người đạp ngang chân phải vào vùng mặt hoặc ngực đối phương.