Chiến lược số 03

Chiến lược số 3 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn liên hoàn được kết hợp bởi các đòn thế: đấm móc ngang, đấm phạt ngang và chém quét.

Chiến lược số 3  được võ sinh thực hiện trong tư thế thủ đinh tấn trái.

Võ sinh bước (hoặc lướt nhanh) chân phải về phía trước 1 bước đồng thời tung đòn đấm móc ngang tay phải.

Sau khi đấm móc ngang tay phải, hai tay vẫn giữ nấm đấm và thu về ngang hông trái theo tư thế tay trái ngửa – tay phải úp.

Lướt tiếp chân phải về phía đối phương, sử dụng lực hông  chuyển từ trái sang phải, đồng thời hai tay đồng loạt tung ra đòn đấm phạt ngang (còn gọi là song búa) vào vị trí thái dương và vùng hông – sườn của đối phương.

Cuối cùng, võ sinh Vovinam Việt Võ Đạo mở trụ chân phải, tay trái thu về phía lỗ tai phải để chuẩn bị tung ra đòn chém quét tay trái – chân trái.

Tay trái chém lối số 1 vào thái dương (hoặc vùng mặt, cổ) kết hợp chân trái quét tảo địa cước vào đối phương để kết thúc chiến lược số 3.

Tương tự như chiến lược số 2, đòn chém quét trong chiến lược số 3 khi đưa vào bài Thập tự quyền thì được chuyển thành đòn chém-đá.