Chiến lược số 02

Chiến lược số 2 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn liên hoàn được ghép từ đòn đấm thẳng và đòn chém quét

Chém quét trong chiến lược số 2 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn thế được thi triển theo thế “cắt kéo” – nghĩa là 2 lực đi song song và ngược chiều nhau.

Chiến lược số 2 được thực hiện khi đối phương đứng trực diện với võ sinh.

Võ sinh thực hiện chiến lược số 2 của Vovinam Việt Võ Đạo bằng cách lướt chân trái về phía đối phương, giữ đinh tấn trái (dài), tay trái tung cú đấm thẳng trực tiếp vào vùng mắt của đối phương nhằm mục đích để hạn chế tầm nhìn đối phương và khiến đối phương không giữ được sự ổn định của tấn pháp và tâm lý của mắt khi bị một vật thể đến gần.

Khi cú đấm tay trái chạm trúng vào vùng mắt đối phương thì võ sinh thu tay phải về phía lỗ tai trái. Kết hợp với chân phải tung ra đòn chém quét bằng cách chém lối số 1 tay phải vào thái dương, mặt hoặc cổ đối phương; phân phải quét vào vùng gót hoặc móc cổ chân trái đối phương để hoàn tất chiến lược số 2 của môn phái  Việt Võ Đạo.

Trong bài Thập tự quyền thì chiến lược số 2 được thay đổi đòn chém – quét bằng đòn chém  – đá.