Chiến Lược số 15

Chiến lược số 15 của Vovinam Việt Võ Đạo  là đòn liên hoàn được thực hiện cả 2 bên trái và phải.

Đòn căn bản sử dụng trong chiến lược số 15 của Vovinam Việt Võ Đạo: Đấm thấp, đấm móc ngang,  đấm phạt ngang, đấm múc và chém quét.

Tấn pháp trong chiến lược số 15: Đinh tấn, hồi tấn, tam giác tấn

Khẩu quyết của chiến lược số 15 trong bài Ngũ Môn Quyền: Ngũ quyền trực thủ liên chi đả (Nghĩa: dùng một tay đánh ra 5 đòn liên tiếp)

Võ sinh thi triển chiến lược số 5 theo 2 vế trái và phải; tư thế đối mặt với đối phương

  • Bước 1: Trong tư thế thủ đinh tấn trái, võ sinh hạ thấp người tung ra đòn đấm thấp tay trái vào vùng bụng đối phương.
  • Bước 2: Tay trái thu về hông, chân phải bước lên phía sau chân trái tạo thành thế Hồi tấn, đồng thời tay trái tung ra đòn đấm móc ngang vào thái dương hoặc vùng mặt đối phương.
  • Bước 3:  Thu tay trái về hông, chân trái bước dài lên tạo thành thế Đinh tấn trái, đồng thời tay trái đấm phạt ngang vào thái dương hoặc vùng mặt đối phương.
  • Bước 4: Thu tay trái về hông, chân phải bước xéo lên 45 độ tạo thành thế Tam giác tấn phải, đồng thời tay trái tung ra đòn đấm múc vào vùng bụng đối phương.
  • Bước 5: Thu tay trái về che vùng má phải, cuối cùng tung ra đòn chém quét (tay trái – chân trái) để kết thúc chiến lược số 15 của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo.

Võ sinh tiếp tục thực hiện vế bên phải tương tự như hướng dẫn ở trên.

(Trong video clip này, võ sư Nguyễn Hồng Quì sử dụng đinh tấn khi ra đòn đấm móc)