Chiến Lược số 14

Chiến lược số 14 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn liên hoàn được thi triển cả 2 bên trái và phải.

Đòn căn bản sử dụng trong chiến lược số 14: Đấm thẳng, đấm bật, xỉa thẳng, chỏ lối số 2.

Tấn pháp sử dụng trong chiến lược số 14: Đinh tấn

Võ sinh áp dụng chiến lược số 14 này trong tư thế thủ đinh tấn trái, mặt đối măt với đối phương.

Võ sinh thực hiện chiến lược số 14 với 2 vế trái và phải:

  • Bước 1: Võ sinh thủ đinh tấn trái, chân trái lướt về phía đôi, tay trái tung ra đòn đấm thẳng vào vùng mặt đối phương.
  • Bước 2: Võ sinh thu (cuộn) tay trái về kết hợp với tay phải tung ra đòn đấm bật – xỉa thẳng vào vùng mặt và yết hầu của đối phương, Đòn đấm bật xỉa thẳng này được tung ra với tay phải úp, xỉa thẳng vào vùng yết hầu đối phương, tay trái đấm bật mu bàn tay vào mặt đối phương. Khớp chỏ tay trái nằm trên mu bàn tay phải.
  • Bước 3: Chân phải xoay vòng theo chiều kim đồng hồ, tay phải tung ra đòn chỏ lối số 2 vào vùng đầu, cổ đối phương. Lúc này, lưng võ sinh quay về phía đối phương, chân thủ đinh tấn phải.
  • Bước 4: Chân trái xoay vòng ngược chiều kim đồng hồ, tay trái tung ra đòn chỏ lối số 2 vào vùng đầu, cổ đối phương để kết thúc vế đầu tiên chiến lược số 14 của Vovinam Việt Võ Đạo.
  • Bước 5: Vế bên phải, võ sinh thực hiện tương tự như trên. Bắt đầu ở tư thế thủ đinh tấn phải.

(Trong video hướng dẫn, võ sư Nguyễn Hồng Quí không sử dụng đòn xỉa thẳng. Thay vào đó, võ sư Nguyễn Hồng Quì sử dụng tay còn lại để che chắn vùng mặt)