Chiến Lược số 13

Chiến lược số 13 của Vovinam là đòn liên hoàn được thi triển cả 2 bên trái và phải.

Tấn pháp sử dụng trong chiến lược số 13: Đinh tấn – trảo mã tấn

Đòn căn bản sử dụng trong chiến lược số 13: Đá tạt, đạp hậu.

Võ sinh thi triển đòn thế này trong tư thế thủ đinh tấn trái, mặt đối mặt với đối phương.

Bước 1:  Võ sinh tung đòn đá tạt ngang chân phải vào vùng mặt hoặc vùng hông đối phương.

Bước 2: Võ sinh hạ chân phải xuống, xoay người chuyển trảo mã tấn phải đồng thời tung đòn đạp hậu chân trái vào mặt hoặc bụng đối phương.

Bước 3:  Võ sinh xoay người trở lại tư thế đối mặt, chân thủ đinh tấn phải.

Bước 4: Võ sinh lướt nhanh và tung ra đòn đá tạt ngang chân trái vào mặt hoặc hông đối phương.

Bước 5: Võ sinh hạ chân trái xuống, xoay người chuyển trảo mã tấn trái đồng thời tung đòn đạp hậu chân phải vào mặt hoặc bụng đối phương để kết thúc chiến lược số 13.

Chiến lược số 13 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn liên hoàn sử dụng cước pháp làm trọng, không sử dụng đòn tay trong chiến lược này.