Chiến Lược số 12

Chiến lược số 12 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn liên hoàn được đánh cả 2 bên trái và phải.

Tấn pháp sử dụng trong chiến lược số 12: Đinh tấn – Trung bình tấn

Đòn căn bản sử dụng trong chiến lược số 12: Đá tạt – chém lối số 1 (chém ngược ra sau lưng)

Võ sinh thi triển đòn thế này trong tư thế đối mặt, chân thủ đinh tấn trái.

Bước 1: Võ sinh tung đòn đá tạt chân phải ngang vào vùng đầu đối phương.

Bước 2: Khi đối phương lùi về tránh hoặc hạ thấp người né đòn, võ sinh hạ chân phải xuống theo hướng tam giác chuyển thành trung bình tấn (trọng lượng chia đều 2 bên, hai mũi chân song song nhau). Lưng vẫn quay, hơi nghiêng về phía đối phương.

Bước 3: Quan sát vị trí đối phương. Khi đối phương nằm trong vùng sải tay, võ sinh tung ra đòn chém cạnh tay trái lối số 1 vào vùng thái dương, đồng thời tay phải che chắn vùng mặt.

Bước 4: Võ sinh tiếp tục tung ra đòn chém cạnh tay phải lối số 1 vào vùng thái dương, tay trái che chắn vùng mặt.

Bước 5: Sau khi tung ra đòn chém cạnh tay phải lối số 1, võ sinh chuyển đinh tấn chân phải, tung ra đòn đá tát trái vào ngang vùng đầu đối phương và tiếp tục tung ra đòn chém cạnh tay phải lối số 1 và chém canh tay trái lối số 1 để kết thúc chiến lược số 12 của Vovinam Việt Võ Đạo.

Công thức ghi nhớ:

Đá tạt phải – chém cạnh tay trái lối số 1 – chém cạnh tay phải lối số 1
Đá tạt trái – chém cạnh tay phải lối số 1 – chém cạnh tay trái lối số 1