Chiến lược số 10

Chiến lược số 10 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn tấn công với 6 đòn liên hoàn bao gồm: đấm thẳng, đấm lao, đấm múc, đấm móc, đấm bật và chỏ số 2.

Tấn pháp sử dụng trong chiến lược số 10 này gồm có đinh tấn và trảo mã tấn.

Võ sinh thi triển chiến lược số 10 này ở thế thủ đinh tấn trái.

  • Bước 1: Võ sinh lướt chân trái về trước và tung ra đòn đấm thẳng tay trái vào mặt đối phương.
  • Bước 2: Võ sinh bước chân phải lên tạo thế trảo mã tấn trái, tay phải tung ra đòn đấm lao vào thái dương đối phương.
  • Bước 3: Võ sinh bước chân trái lên tạo thế trảo mã tấn phải, tay trái tung ra đòn đấm múc vào bụng đối phương.
  • Bước 4: Võ sinh bước chân phải lên tạo thế trảo mã tấn trái, tay phải tung ra đòn đấm móc vào vùng mặt hoặc thái dương của đối phương.
  • Bước 5: Võ sinh bước dài chân phải về trước tạo thế đinh tấn phải, tay phải thu về và tung ra đòn đấm bật vào vùng mặt đối phương.
  • Bước 6: Võ sinh rút chân trái, xoay vòng ngược chiều kim đồng hồ, mượn lực hông tung ra đòn chỏ tay trái lối số 2 vào vùng đầu đối phương để kết thúc chiến lược số 10 của Vovinam Việt Võ Đạo.