Chiến lược số 01

Chiến lược số 1 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn chiến lược (đánh liên hoàn) đầu tiên mà người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập luyện ngay ở cấp đầu tiên – tự vệ nhập môn.

Chiến lược là một trong những đòn thế liên hoàn rất đặc trưng của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo.

Chiến lược số 1 còn có khẩu quyết là “Trực chỉ phạt tam điểm” – trích trong bài Thập tự quyền – nghĩa là đánh trực diện vào 3 điểm.

Chiến lược số 1 được thực hiện khi võ sinh ở thế thủ đinh tấn trái.

Chiến lược số 1 bắt đầu bằng cách chém tay trái lối số 1 vào thái dương, vùng mặt hoặc vùng cổ đối phương. Sau đó, võ sinh hạ thấp người xuống, vẫn giữ đinh tấn trái thấp, thu tay trái về đồng thời đấm thấp tay phải vào vùng bụng hoặc chấn thủy của đối phương. Cuối cùng võ sinh thu tay phải vừa đấm về, bước chân phải về trước đồng thời đánh chỏ số 1 vào thái dương hoặc vùng mặt đối phương để kết thúc.

Chiến lược số 1 và các chiến lược nói chung đòi hỏi người tập luyện phải luyện một cách thuần thục để tạo thành phản xạ.