BEDJOUDJOU BACHIR

Championships
Event / Cup
Medals
2013 World Championship - Paris
Ngũ Môn Quyền
 
2013 World Championship - Paris
Song Luyện 3
 
2010 World Cup - Germany
Quyền Toàn Đội Nam
 
 
Total
3