Vovinam - KHAI MÔN RYPIN, Poland

  • Map
  • Photo
Dworcowa 13, 87-500 Rypin, Pologne
DirectionsAddress
Vovinam - KHAI MÔN  RYPIN, Poland
Vovinam - KHAI MÔN  RYPIN, Poland
Rypińskie Centrum Sportu
Dworcowa 11
87-500 Rypin
Polska
 
Poniedzialek : 18h00 - 19h00
Sroda : 18h00 - 19h00
 
Tel: 530.191.991
Additional Information
Web
http://www.vovinam.pl
Tel
530.191.991
Submitted by Vovinam World Map