CLB Vovinam - TP. Huế

  • Map
  • Photo
Lâm Hoằng 57 tp. Huế, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - TP. Huế
VOVINAM - TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI THỪA THIÊN HUẾ
Thời gian : 17h30 - 19h30, Thứ 3 - 5 - 7 hàng tuần
57 Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế
Ghi danh : Tại phòng nghiệp vụ, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tp. Huế

Facebook:

vovinam-Hue

Submitted by vovinam-vietvodao.com