CLB Vovinam - THÀNH ĐÔNG, Địa điểm 1, TP. Hải Dương

  • Map
  • Photo
Vũ Công Đán tp. Hải Dương, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - THÀNH ĐÔNG, Địa điểm 1, TP. Hải Dương
CLB VOVINAM-VIỆT VÕ ĐẠO THÀNH ĐÔNG, HẢI DƯƠNG
Địa điểm 1 : Trường Đại Học Thành Đông
Số 3 Vũ công đán - Phường Tứ Minh TP HẢI DƯƠNG
(Cách khách sạn Nam Cường 2km)
Lịch tập : thứ 3,5,7
Liên Hệ : Bui Tuantu 0976082100 hoặc: Văn Chiến 0974931603
vovinam-logo haiduong
Submitted by vovinam-vietvodao.com