CLB Vovinam - Tp. My Tho, Vietnam - Tien Giang university

  • Map
  • Photo
Ấp Bắc 119 tp. Mỹ Tho, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Tp. My Tho, Vietnam - Tien Giang university

Địa chỉ: 119 Ấp Bắc, P.5, TP. Mỹ Tho
(Address: Tien Giang university, 119, Ap Bac street, ward 5, My Tho city, Tien Giang province)

Học phí: 70.000 đ / tháng
Thời gian: 18:00 – 19:30 các ngày 2-4-6
Additional Information
Web
http://
Submitted by vovinam-vietvodao.com