CLB Vovinam VVD - Trường THCS Tân Thạnh Đông, Củ Chi, HCM, Vietnam

  • Map
  • Photo
Tỉnh lộ 15 , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam VVD - Trường THCS Tân Thạnh Đông, Củ Chi, HCM, Vietnam

Địa chỉ: 581, Tỉnh Lộ 15, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi

CLB Vovinam THCS Tân Thạnh Đông, Củ Chi

  • Address: Tan Thanh Dong Secondary School, 581, province street 15, Tan Thanh Dong Ward, Cu Chi District, Hochiminh city
  • Học phí : 100.000 đ / tháng
  • Thời gian: 17:00 các ngày 2 – 4 – 6
Additional Information
Web
http://
Submitted by Vovinam World Map