CLB Vovinam VVD - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải, HCM Q12, Vietnam

  • Map
  • Photo
Nguyễn An Ninh , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam VVD - Trường  Cao đẳng Giao thông vận tải, HCM Q12, Vietnam

Địa chỉ: 08, Nguyễn Ảnh Thủ, P. Trung Mỹ Tây, Q.12

CLB Vovinam trường Cao đẳng Giao thông vận tải, Q.12

  • Address: Hochiminh city College of Transport, 08, Nguyen Anh Thu street, Trung My Tay ward, Dist. 12
  • Thời gian tập: từ 18:00 – 19:30 các ngày 3-5-7
Additional Information
Web
http://
Submitted by Vovinam World Map